Нова камера за ръчно бластиране във Варна

Lorem Ipsum е елементарен примерен текст, използван в печатарската и типографската индустрия.

Lorem Ipsum е индустриален стандарт от около 1500 година, когато неизвестен печатар взема няколко печатарски букви и ги разбърква, за да напечата с тях книга с примерни шрифтове.

Този начин не само е оцелял повече от 5 века, но е навлязъл и в публикуването на електронни издания като е запазен почти без промяна.

Още новини

Турбинна дробометна машина с въртяща се маса

Турбинна дробометна машина с въртяща се маса

23.09.2017

Дробометна машина с въртяща се маса. Машината е с турбина на Словенската фирма СТЕМ.