Бластиране със сгъстен въздух

Фирма ПММ СЪРВИСИЗ е специализирана в оборудване за бластиране със сгъстен въздух. Партнираме си с водещи Европейски фирми производители на машини за бластиране със сгъстен въздух. Разполагаме и с ноу-хау и производство на място на машини, при което получаваме оптимално съотношение между цена и качество.

Предлагаме:


- АПАРАТИ ЗА ПЕСЪКОСТРУЕНЕ;

- КАБИНИ ЗА ПЕСЪКОСТРУЕНЕ - ПОД НАЛЯГАНЕ И ИНЖЕКТОРНИ;

- ПРОЕКТИРАНЕ ИЗГРАЖДАНЕ И ДОСТАВКА НА КАМЕРИ ЗА ПЕСЪКОСТРУЕНЕ;

- ДООБОРУДВАНЕ И ПРИГАЖДАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯ  ЗА КАМЕРИ ЗА БЛАСТИРАНЕ;

- ОТДЕЛНА ОКОМПЛЕКТОВКА ЗА РАЗЛИЧНА СТЕПЕН НА АВТОМАТИЗАЦИЯ НА КАМЕРИ ЗА БЛАСТИРАНЕ;

- КОНТЕЙНЕРИ ЗА БЛАСТИРАНЕ – СЪС СТЪКЛЕНА ПЕРЛА ИЛИ СТОМАНЕН ГРИТ

- СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПРОЕКТИ НА АВТОМАТИЧНИ И РОБОТИЗИРАНИ КАМЕРИ И КАБИНИ ЗА БЛАСТИРАНЕ