Процес и технология на бластирането

Бластиране. Правилната подготовка на повърхността е от съществено значение за успеха, на която и да е схема на защитна покривна система. Важността на премахването на масла, нефт, стари покрития и замърсители на повърхността (като нагари и ръжда върху стоманата, циментно мляко върху бетона и цинкови соли върху галванизирани повърхности) не бива да се пренебрегва.

Представянето на което и да е покритие е пряко зависимо от правилната и пълна подготовка на повърхността преди началото на покривния процес. И най-скъпата и технологично напреднала покривна система ще се провали, ако подготовката на повърхността е неправилна или непълна.

Най-ефективният метод за отстраняване на нагари, ръжда и стари покрития е чрез използването на абразиви като минерални абразиви, грит или сачми чрез компресори под високо налягане.

Степента на бластиране, подходяща за конкретна покривна спецификация зависи от редица фактори, най-важният от които е вида на избраната покривна система.

Процесът на бластиране основно се свежда до две основни технологии – БЛАСТИРАНЕ СЪС СГЪСТЕН ВЪЗДУХ и ТУРБИННО БЛАСТИРАНЕ / ДРОБОМЕТЕНЕ.

Някои от разнообразните методи на подготовка на повърхността на стоманата са на кратко описани по-долу. За повече детайли и препоръки, моля, консултирайте се с пълните спецификации, като:

Стандарт International ISO 8504:1992 (E). Подготовка на стоманените субстрати преди полагане на покритието и свързаните с това продукти – методи за подготовка на повърхността.

Съвет за покриване на стоманените повърхности (SSPC), Питсбърг, САЩ. Пълна гама от стандарти за подготовка на повърхността.

Стандарт International ISO 8501-1:1988(E) и ISO 8501-2:1994. подготовка на стоманените субстрати преди полагане на покритията и свързаните с това продукти – Визуална оценка на чистотата на повърхността.

Шведски стандарт SIS 05 59 00 (1967) – Образни стандарти за подготовка на повърхността при покриване на стоманени повърхности.

Японска изследваща корабостроенето асоциация – Стандарт за подготовка на стоманената повърхност преди боядисване (Стандарт “JSRA”).