КОРАБОСТРОЕНЕ И КОРАБОРЕМОНТ

В момента сме в процес на реализация на голяма бластираща камера. Очаквайте скоро информация и снимков материал.