ВАГОНОСТРОЕНЕ И ВАГОНОРЕМОНТ

Това е един от секторите, в който сме водещ доставчик на машини, оборудване и консумативи.

Наши специални разработки намират приложение в технологията на обработка на талиги, колооси, както и на цели вагони. 

Наши референтни клиенти са:

  • БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ ППП
  • КОЛОВАГ АД
  • ТРАНСВАГОН АД
  • ТРАКЦИЯ АД