ТЕХНИЧЕСКИ СЕРВИЗ

Какво предлагаме?

Основна добавена стойност за нашите клиенти е сервизът и експертното наблюдение на процеса на бластиране, който извършваме.

PMM SERVICES