АБРАЗИВИ

МИНЕРАЛНИ АБРАЗИВИ

Mинералните абразиви за бластиране са изключително популярни. Макар и по-силно прахообразуващи, те са незаменими при някои приложения, които имат специфични технологични изисквания към процеса и качеството на получената повърхнина.

Можем да Ви предложим

 • кафяв корунд,
 • бял (благороден или електро) корунд,
 • гранатен пясък (гарнет) 

СТЪКЛЕНИ ПЕРЛИ и СТЪКЛЕН ГРИТ

Стъклените перли са ефективна алтернатива на минералните абразиви. В сравнение с тях стъкленият абразив има по-дълъг живот и дава на повърхнината специфичен и неповторим профил.

Предлагаме както стъклени перли (сферични), така и стъклен грит.  

 

СФЕРИЧНИ СТОМАНЕНИ ДРОБИНКИ

Сферични стоманени дробинки  са произведени от високовъглеродна стомана. Технологията на термообработка е ключът към дългия живот на материала и ефективната му работа по време на цикъл. Сферичният абразив за бластиране се използва основно при турбинни дробометни машини. Предлаганият от нас материал под бранда PMM ABRASIVES се отличава с изключително качество, дълъг живот и  ефективност спрямо обработваната повърхнина

ЪГЛОВАТИ СТОМАНЕНИ ДРОБИНКИ

Ъгловатите стоманени дробинки или т.нар стоманен грит, се предлага в три различни твърдости:

 • ниска – с възможност за работа в турбинни дробометни машини;
 • средна – прилага се основно при производство на ковани изделия
 • висока – прилага се единствено и само при работа със системи със сгъстен въздух – т.нар. песъкоструене. 

 

АБРАЗИВИ ЗА БЛАСТИРАНЕ СЪС СПЕЦИАЛНО ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

Към тази група спадат:

 • Абразиви от неръждаема стомана сферични
 • Абразиви от неръждаема стомана – ъгловати (грит)
 • Керамични перли
 • Алуминиеви дробинки – сферични и ъгловати
 • Дробинки от сечена тел
 • Специални продукти за шот пининг