КОНТЕЙНЕРИ ЗА БЛАСТИРАНЕ

Едно изключително ефективно решение за бластиращо оборудване са контейнерите за бластиране.

Това са стандартни контейнери, които могат да се оборудват с бластиращи апарати, системи за събиране и рециклиране на абразива и аспирация.

Основните размери контейнери са два:

– дължина 6 м.

– дължина 12 м.

Бластиращото оборудване може да се разположи както отвън на контейнера за бластиране (в случаите, когато няма да се мести), така и да се обособи отделение вътре в самия контейнер за цялото бластиращо оборудване – така че  да може да се транспортира лесно с камион и да се сменя с лекота работната площадка.

Всички контейнери за бластиране могат да се оборудват за работа както със стоманен абразив, така и със стъклена перла, или друг минерален абразив

За повече информация вижте следното видео: