КОМПОНЕНТИ

Често пъти клиентите ни разполагат с някакви помещения за бластиране или изградени до някъде камери и се нуждаят от допълнителен ъпгрейд и оборудване до желана степен.

Имаме възможност да Ви консултираме и да Ви предложим отделни компоненти, които биха Ви били необходими:

– рециклираща система / система за събиране на абразива

– елеватор

– сепаратор

– аспирация и филтри към съществуващо помещение

– други необходими компоненти за професионално бластиране