МИНЕРАЛНИ АБРАЗИВИ

КАФЯВ КОРУНД ​

Mинералните абразиви за бластиране са изключително популярни. Макар и по-силно прахообразуващи, те са незаменими при някои приложения, които имат специфични технологични изисквания към процеса и качеството на получената повърхнина.

Можем да Ви предложим

  • кафяв корунд,
  • бял (благороден или електро) корунд,
  • гранатен пясък (гарнет) 

БЛАГОРОДЕН КОРУНД

Стъклените перли са ефективна алтернатива на минералните абразиви. В сравнение с тях стъкленият абразив има по-дълъг живот и дава на повърхнината специфичен и неповторим профил.

Предлагаме както стъклени перли (сферични), така и стъклен грит.  

 

ГРАНАТЕН ПЯСЪК / ГАРНЕТ

Mинералните абразиви за бластиране са изключително популярни. Макар и по-силно прахообразуващи, те са незаменими при някои приложения, които имат специфични технологични изисквания към процеса и качеството на получената повърхнина.

Можем да Ви предложим

  • кафяв корунд,
  • бял (благороден или електро) корунд,
  • гранатен пясък (гарнет)