ЕНЕРГЕТИКА

Запознайте се нашите технологични решения в сферата на енергетика, топло- и електроцентрали, както и на фирми свързани с енергийния сектор. 

Наше оборудване се прилага в технология на деактивация и обеззаразяване в сферата на ядрената енергетика.

Наши референтни клиенти са:

  • АК ЕЛЕКТРИК АД
  • АТОМЕНЕРГОРЕМОНТ ЕАД
  • БАЛКАН АД
  • ЕНЕРГОРЕМОНТ
  • РИСК ИНЖЕНЕРИНГ АД
  • ДП РАО АД