ХРАНИТЕЛНО-ВКУСОВА ПРОМИШЛЕНОСТ

Имаме богат опит и технологични решения за всеки производител на съдове и машини за хранително-вкусовата промишленост. 

Технологията на производство и качеството на произведеното оборудване изисква строги правила, висококачествени материали за обработка и прецизен технологичен цикъл. Във всичко това имаме дългогодишен опит:

  • ФУУД ПРОЦЕСИНГ СЪЛЮШЪНС ЕООД
  • ХРАНИНВЕСТ ХМК АД
  • ЛАКИ 131 ООД
  • ММ СЕРВИЗ ЕООД