КАК ДА ИЗБЕРЕМ ПРАВИЛНИЯТ АБРАЗИВ ЗА БЛАСТИРАЩИЯ ПРОЦЕС

Изборът на подходящите материали за бластиране зависи от няколко фактора, включително повърхността, която трябва да бъде почистена или обработена, желаното покритие, екологичните проблеми и разходите. Ето някои насоки, които ще ви помогнат да изберете правилният бластиращ материал:
  1. Материалът на самата повърхност: Видът на повърхността, която ще се бластира, може да играе важна роля при определянето на подходящите абразиви за бластиране. Например деликатните повърхности като алуминий или стъкло може да изискват по-меки материали като сода, орехови черупки или стъклени перли, докато твърдите повърхности като стоманата могат да издържат на по-агресивни медии като стоманени дробинки или грит.

  2. Желано антикорозионно покритие: Желаното покритие също може да играе роля при определянето на подходящия бластиращ материал. Грубата повърхност изисква по-груба абразив, докато по-гладката повърхност изисква по-фина абразив.

  3. Съобразяване с околната среда: Някои консумативи за бластиране могат да създадат рискове за околната среда, като например да произвеждат токсичен прах или да вредят на водните организми. Обмислете използването на екологични материали, чиито отпадък не натоварва околната среда.

  4. Цена: Цената на консумативите за бластиране също може да бъде фактор, тъй като някои материали могат да бъдат по-скъпи от други. Вземете предвид живота/циклите на материала, ефективността мъ на бластиране спрямо повърхниата, възможността за рециклиране и повторна или многократна употреба, както и раходите за депониране, ако има такива.
В крайна сметка подходящата за вашето приложение бластираща медия ще зависи от комбинация от тези фактори. За да получите прецизен съвет, съобразен с Вашите технологични нужди, моля не се колебайте да ни потърсите. Ще дойдем на място, ще се запознаем с Вашите условия и изисквания и ще Ви предложим най-подходящото и ефективно решение.