УМНО ИНВЕСТИРАНЕ ВЪВ ВРЕМЕНА НА ЕНЕРГИЙНА КРИЗА

През последната година и половина се наложи една гореща тема за всеки производител – повишената себестойност на продукцията и в частност завишените разходи за електроенергия. Цената на електроенергията и нейната роля в структурата на общата себестойност се превърна във фактор, който вече не може да бъде пренебрегнат. Повече от 25 години практика нашата основна цел никога не се е ограничавала единствено в дистрибуцията на консумативи и машини. Важна е била оптимизацията на бластиращите процеси и свеждането на себестойността им до минимум, без това да се отразява на качеството на постигнатите резултати. Всеки наш клиент е получавал добавена стойност от сервиза и техническите ни услуги, която расте все повече в контекста на случващото се на пазара на горива и енергоносители.

Винаги сме искали знанията ни и технологията, която предлагаме, да работи на практика.

Какво означава оптимизация?
Как да бъде постигната по-ниска себестойност?
Как изглежда това на практика?

Нека говорим с цифри!
Позволете ни да Ви представим един пример от индустрията с компания, която е добре позната, както на Българския, така и на световния пазар – ИДЕАЛ СТАНДАРТ и тяхното производство във ВИДИМА, Севлиево.

Фирмата е известна с това, че държи на високото качество и добрата организация на работа. Заедно сме работили по проекти на SIX SIGMA и сме били в постоянно партньорство за постигане на по-високи производствени резултати.

В края на 2020 и началото 2021 година завършихме доставка и монтаж на две барабанни дробометни машини от фирма СТЕМ, Словения, които трябваше да заменят стари такива.
Когато говорим за структура на себестойност на бластиращите операции, трябва да знаем, че най-голям дял от тези разходи се пада именно на разходите за електроенергия. Те формират повече от половината от общите разходи. Останалата половина (и дори по-малко), зависи от параметрите на машините, си поделят разходите за абразив (дробинки), амортизация, труд и поддръжка на оборудването.
Много често вниманието на клиента се фокусира предимно върху абразива и неговата цена. Но истината е, че с качествен абразив, дори и при по-висока цена, може да постигнете по-ниски разходи, ако този абразив доведе до по-ефективен и по-кратък процес.

Нека да се върнем към нашия пример, за да обясним по-ясно.
Преди промяната фирма ВИДИМА – ИДЕАЛ СТАНДАРТ разполагаше с две дробометни машини на производител от Италия.
Всяка от тях имаше мощност 58,5 кВ
Времето за бластиране на един цикъл бе 40 минути.
За 8 часа възможните цикли бяха 11.
При тези условия капацитетът на обработени детайли беше 4 560 броя на смяна (8 часа).
При капацитет от 5 млн. детайла за година, разходите за електроенергия, възлизат на 153 738 лв (при цена на електроенергията от 0,3 лв/кВт/час)

Какво направихме?
Заменихме старите с машини от ново поколение, на фирма СТЕМ, Словения.
В конкретния случай те са 23% по-мощни; разполагат с 25% по-голям обем за едно зареждане, работят с качествен абразив с дълъг живот на WAbrasives.
Добавихме и нашия експертен сервиз, касаещ настройка и оптимизация на процеса.

Резултатите не закъсняха!
При мощност на машина от СТЕМ, Словения 71 кВ, времето за един цикъл беше намалено от 40 на 18 минути; Възможните цикли за една смяна (от 8 часа) се увеличиха от 11 на 15 цикъла. Бластираните отливки за 8 часа се увеличиха почти двойно – на 8 226 броя/за смяна.
При равни други условия разходите за електроенергия при 5 млн. изделия за година се намали с близо 50 000 лв., или от 153 738 лв. на 150 574 лв. (отново при същата цена от 0,30 лв. за кВт час)

Смятам, че във време, когато цените на енергията и енергоносителите не спират да се увеличават, това е правилният път да запазите и подобрите състоянието на Вашия бизнес.
Ако и Вие желаете експертен анализ на бластиращия процес и търсите възможности да намалите разходите си, без да правите компромис с качеството, свържете се с нас.
Ще се радваме да Ви посетим, да се запознаем с Вашата индивидуална ситуация, и да Ви предложим решение, поставяйки началото на едно успешно сътрудничество.